Al meer dan 30 jaar een gepassioneerd specialist in keukentoestellen en -sanitair
0 Artikelen - € 0.00

Algemene voorwaarden

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord worden al onze verkopen gesloten onder de algemene verkoopsvoorwaarden hierna bepaald. Door een bestelling te plaatsen of een levering in ontvangst te nemen, verklaren onze klanten deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.  De algemene aan koopvoorwaarden van onze klanten worden uitdrukkelijk uitgesloten.  Bijzondere aankoopvoorwaarden van klanten worden nooit stilzwijgend aanvaard.
   
 2. Offerten verbinden ons slechts gedurende 30 dagen na dagtekening tenzij anders vermeld .
   
 3. De verkoop is afgesloten bij aanvaarding door ons van de bestelling. Een eventuele weigering van de bestelling verleent de besteller geen recht op schadevergoeding.
   
 4. De opgegeven termijn van levering, zelfs na vermelding van een vervaldatum, is slechts benaderend.Vertraging bij levering kan nooit aanleiding geven tot annulering van de bestelling, weigering van de levering of schadevergoeding.
   
 5. De verzending van goederen gebeurt op kosten, verantwoordelijkheid en risico van de koper tenzij anders overeengekomen .Zie rubriek leveringen .
   
 6. Klachten nopens de geleverde goederen zijn slechts ontvankelijk binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen en moeten bij aangetekend schrijven bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbon.  Wij zullen geen terugzending aanvaarden zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord.  De goederen worden slechts teruggenomen zo de terugzending gebeurt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking.
   
 7. De waarborg op de door ons verkochte goederen beperkt zich tot de waarborg die de fabrikant van de goederen toekent, onder voorbehoud van de wettelijke waarborg.  In geval van aanvaarde klacht beperkt de waarborg zich in elk geval tot de eenvoudige omwisseling van de stukken die fabricagefouten   vertonen; geen enkele terugbetaling, vergoeding of schadeloosstelling, ook niet voor de kosten van de vervanging, kunnen ons aangerekend worden.
   
 8. Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst zijn onze verkopen contant betaalbaar  bij bestelling. Dit volgens de modaliteiten aangegeven op de site .
   
 9.  Klachten nopens facturen zijn slechts ontvankelijk indien ze aangetekend gebeuren binnen de acht dagen na datum der factuur..
 10. Wij laten ons noch rechtstreeks noch onrechtstreeks in met het plaatsen van toestellen.  Alle problemen i.v.m. de installatie vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de koper.
   
 11. Voor alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, technische specificaties zoals gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren e.d. op de internetsite van Boxing Keukentoestellen .be gelden de gebruikelijke  toleranties. Deze zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
   
 12. De ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van het aankoopcontract in geval van overmacht zoals bepaald door het gerecht, en in het geval van een tekortkoming of fout van de klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van het contract.
   
 13. Boxing keukentoestellen houdt zicht het recht voor kosten aan te rekenen bij niet uitvoering van de bestellingen of voor extra stockage kosten voor uitgestelde leveringen.
   
 14. De prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro en inclusief BTW en recupel voor de particulier.
   
 15. Alle betwistingen waartoe deze overeenkomst mocht aanleiding geven vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Gent, tenzij de verkoper zou verkiezen te dagvaarden voor de rechtbank van de zetel of woonplaats van de verweerder.  Alleen het Belgische recht is van toepassing.
   
 16. Eigenaar van de  "ON-LINE SHOP."
 
Nickey’s International BV
Koning Boudewijnstraat 28
9820 Merelbeke
België

 

Onze merken

 • AEG
 • ATAG
 • BAUKNECHT
 • BEKO
 • BELLING
 • BLANCO
 • BORETTI
 • BOSCH
 • CANDY
 • DEMEYERE
 • DOMETIC
 • ...

Klantenservice